Ondernemingseis BOF geldt per deelneming

Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op geschonken aandelen moet het desbetreffende lichaam minstens vijf jaar een onderneming hebben gedreven. Gaat het om aandelen in een holding met deelnemingen? Dan moet men per dochtervennootschap kijken of de holding de onderneming

ECLI:NL:GHSHE:2020:1650 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-05-2020, 19/00713 tot en met 19/00716

Inkomstenbelasting. Waardering onroerende zaak in box 3. Het hof stelt de waarde schattenderwijs vast. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:1650&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Lees meer: ECLI:NL:GHSHE:2020:1650 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-05-2020, 19/00713 tot en met 19/00716 (link opent nieuwe webpagina) Bron: Taxence

ECLI:NL:GHSHE:2020:1648 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-05-2020, 19/00556 tot en met 19/00565, 19/00579 tot en met 19/00585, 19/00587 en 19/00588

Tussenuitspraak. Art. 8:25 Awb. Weigering gemachtigde wegens ernstige bezwaren. Het hof is van oordeel dat het taalgebruik van gemachtigde structureel in strijd komt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke omgangsvormen. Geen strijd met art. 47 Handvest. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:1648&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken