Snel duidelijkheid over aangifte 2019

Het is de Belastingdienst gelukt om 97% van de voor 1 juli 2020 ingediende aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2019 te verwerken. Tot 1 juli 2020 ontving de Belastingdienst ruim 10,4 miljoen aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Dit aantal is vrijwel even hoog als

ECLI:NL:GHSHE:2020:2071 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-07-2020, 19/00252 en 19/00253

Naheffingsaanslag BPM. In geschil is (met veelal een beroep op Unierecht) in willekeurige volgorde: opleggen naheffingsaanslag na belastbaar feit, heffing griffierecht, rente over griffierecht, Irimie-rente, beslissing (im)materiële schadevergoeding door andere rechters, vergoeding van (im)materiële schade, hoogte (proces)kostenvergoeding, schending verdedigingsbeginsel, schending

ECLI:NL:GHSHE:2020:2070 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-07-2020, 19/00135

De terugwerkende kracht van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans komt niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Beroep ongegrond. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2070&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Lees meer: ECLI:NL:GHSHE:2020:2070 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-07-2020, 19/00135 (link opent nieuwe webpagina) Bron: Taxence

Belastingdienst komt onder toezicht

Het vertrouwen in de Belastingdienst is behoorlijk aangetast. Reden voor de Staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief en Van Huffelen om de Belastingdienst een eigen toezichthouder te geven. De Belastingdienst bestempelde vele duizenden ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen ten onrechte als fraudeur. Dit