Nieuwe BTW-regels e-commerce in EU

De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen bekendgemaakt die het BTW-klimaat voor e-commercebedrijven in de Europese Unie (EU) moet verbeteren. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat met name start-ups en het mkb, maar ook consumenten, gemakkelijker goederen en diensten online

Personeelslening of voorschot

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat betekent dit voor de fiscale behandeling? Deze e-learningcursus