Ook BTW-herziening voor kostbare diensten

Het ministerie van Financiën heeft voorgesteld om de BTW-herzieningsregels voortaan ook voor kostbare diensten van toepassing te laten zijn. Er is een internetconsultatie geopend waarop gereageerd kan worden op dit voorstel. Lees meer: Ook BTW-herziening voor kostbare diensten (link opent

Vervolgacties na Prinsjesdag

Onlangs is het Rijksjaarverslag 2016 gepubliceerd. In dit rapport legt de Rijksoverheid verantwoording af over het jaar 2016. In deze rapportage zijn ook de financiële en fiscale vervolgacties opgenomen. Lees meer: Vervolgacties na Prinsjesdag (link opent nieuwe webpagina) Bron: Rendement

Administratie bij ziekmelding

Als een werknemer zich ziekmeldt, moet de administratie bijgewerkt worden. Er zijn een aantal eisen die aan die administratie gesteld worden, zoals dat het verpleegadres en telefoonnummer van de zieke werknemer bekend moet zijn. Maar ook of de ziekte het

Met calculator belastingvoordeel berekenen

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een digitale calculator ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen berekenen hoe hoog het lage-inkomensvoordeel, de loonkostensubsidie en de premiekortingen zijn als ze hier recht op hebben. Lees meer: Met calculator belastingvoordeel berekenen (link opent nieuwe webpagina)