Doe proefschenking van één aandeel in OZR

In het onlineprogramma Tax Talks is mr. Almer de Beer dieper ingegaan op de overdracht van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon als onderdeel van een bedrijfsopvolging. Advocaat-generaal Wattel heeft al geconcludeerd dat zo’n aandelenoverdracht onder voorwaarden moet zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

TV-kok niet in dienstbetrekking

Een chef-kok die in verschillende tv-programma’s optreedt zal zich daarbij aan de instructies en scripts moeten houden. Maar is daarmee sprake van een gezagsverhouding waardoor een privaatrechtelijke dienstbetrekking kan worden verondersteld? En is hij dan verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?