Nieuwe btw-regels voor vouchers

Voor vouchers, waardebonnen en zegels treden per 1 januari 2019 nieuwe regels in werking.  De btw-regels veranderen ingrijpend. De Belastingdienst gaat onderscheid maken tussen vouchers voor enkelvoudig en voor meervoudig gebruik. Lees meer: Nieuwe btw-regels voor vouchers (link opent nieuwe

Eindejaarsbesluit 2018

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer het besluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 en het Uitvoeringsbesluit invorderingswet 1990. Lees meer: Eindejaarsbesluit 2018 (link opent nieuwe webpagina) Bron: Taxence

VAMIL en MIA 2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In de Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen, die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (VAMIL) als bedoeld in artikel 3.31 van de Wet IB 2001 en voor milieu-investeringsaftrek (MIA) als