Toch maar beter wel die aangifte doen!

In beginsel is een verzuimboete voor het niet doen van aangifte inkomstenbelasting € 369. In uitzonderlijke situaties, zoals het stelselmatig in verzuim zijn, kan de inspecteur een verzuimboete van € 5.278 opleggen. Lees meer: Toch maar beter wel die aangifte doen! (link

Fiscale beleidsagenda 2019

Staatssecretaris Snel stuurde de fiscale beleidsagenda 2019 naar de Kamer. Hij blikt terug op een aantal genomen maatregelen en geeft aan wat de Kamer het komend jaar aan wetgeving kan verwachten. Lees meer: Fiscale beleidsagenda 2019 (link opent nieuwe webpagina)

Starters, schrijf willekeurig af

Om startende ondernemers een fiscaal steuntje in de rug te geven, is een regeling voor hen ingevoerd waardoor zij willekeurig mogen afschrijven. Zo kunnen zij een eventuele fiscale winst gedurende de eerste jaren drukken. Lees meer: Starters, schrijf willekeurig af