Ontbreken premieheffing is kenbare fout

Als de Nederlandse overheid een ambtenaar naar de voormalige Nederlandse Antillen uitzendt, blijft deze ambtenaar premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Als door het automatisch afdoen van de aangifte ten onrechte de premieheffing achterwege blijft, is navordering van de premies mogelijk.