PE-Pitstop Mandatory Disclosure-Richtlijn

Sinds juni vorig jaar is de Mandatory Disclosure-richtlijn in werking getreden. Op grond van deze richtlijn zijn intermediairs zoals belastingadviseurs, advocaten en notarissen verplicht om potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren te melden bij de Belastingdienst. De term ‘potentieel fiscaal agressieve belastingstructuur’