ECLI:NL:RBNHO:2020:6303 Rechtbank Noord-Holland, 25-08-2020, AWB – 19 _ 4842

Niet aannemelijk is geworden dat eiseres arbeid verrichtte dan wel een arbeidsinschakelingstraject volgde in de zin van artikel 1.6 van de Wko. Daarom heeft zij geen recht op kinderopvangtoeslag. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:6303&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Lees meer: ECLI:NL:RBNHO:2020:6303 Rechtbank Noord-Holland, 25-08-2020, AWB –

TVL ook open voor intermediairs

Intermediairs kunnen vanaf 1 september 2020 een aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) indienen voor klanten uit branches die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus. De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen stond vanaf half juni al