Zorgbonus valt fors hoger uit

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de overheidsfinanciën. De overheid heeft miljarden euro’s beschikbaar gesteld. De zorgbonus is voor veel meer zorgmedewerkers aangevraagd dan oorspronkelijk gedacht. Op basis van de aanvragen is dit bedrag met 800 miljoen euro omhoog bijgesteld.

Nieuwe rekenregels per 1 januari 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nieuwe rekenregels gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen