Als een afnemer van een levering gefactureerde btw betaalt aan zijn leverancier terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, zal hij in eerste instantie moeten proberen deze btw terug te krijgen van de leverancier. Is dit niet mogelijk of heel lastig, dan moet de afnemer de Belastingdienst rechtstreeks om een terugbetaling van btw kunnen verzoeken. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Lees meer: Aftrek van onverschuldigd betaalde btw lastig, maar mogelijk (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Aftrek van onverschuldigd betaalde btw lastig, maar mogelijk
Getagd op: