Het einde van de levensloopregeling

Staatssecretaris Vijlbrief beantwoordt Kamervragen over het eindigen van de levensloopregeling. Volledigheidshalve wijst hij erop dat in het wetsvoorstel Overige fiscalemaatregelen 2021, dat is gepubliceerd nadat de vragen zijn ingestuurd, wordt voorgesteld de levensloopregeling per 1 november 2021 te beëindigen vanwege

ECLI:NL:RBNHO:2017:8080 Rechtbank Noord-Holland, 06-10-2017, AWB – 17 _ 219

Boetes vernietigd, geen opzet of grove schuld, hoewel verweerder zich wel op het standpunt heeft kunnen en mogen stellen dat de kasstortingen feitelijk omzet van eiseres vormen en dat daarover omzetbelasting verschuldigd is. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:8080&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Lees meer: ECLI:NL:RBNHO:2017:8080 Rechtbank