Bestemd voor: fiscalisten, advocaten, notarissen en (bedrijfs)juristen met geen tot weinig ervaring van jaarrekeningen

Als jurist en advocaat krijgt u naast al uw juridische werkzaamheden regelmatig te maken met de financiële situatie van een onderneming. Dit kan in verschillende omstandigheden voorkomen, bijvoorbeeld bij een reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen of een (naderend) faillissement van een bedrijf waarbij facturen niet worden betaald. Ook bij fusies en overnames is kennis en inzicht in de winst- en verliesrekening en de balans van een bedrijf onontbeerlijk voor u als jurist om de financiële situatie helder op het netvlies te hebben voor uw cliënt.

Tijdens deze cursus zal een expert in deze materie u duidelijk op de hoogte brengen van de belangrijkste (basis)zaken rondom winst, verlies en de jaarrekening van een onderneming. Na het volgen van deze cursus heeft u houvast bij het lezen en begrijpen van een jaarrekening. Een belangrijke en onmisbare vaardigheid in uw adviespraktijk.

Leerdoelen

  • Inzicht in winst- en verliesrekeningen en balansen
  • Begrippen omzet en kosten
  • De ene jaarrekening is de andere niet: soorten en maten en wat kan je er mee?
  • Waarderingsgrondslagen in jaarrekeningen
  • De rol van de accountant
  • Waar vind ik relevante informatie?

.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e{font-size:18px;color: !important;background-color:#0693e3 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-color: !important;border-style:none;border-radius:50px !important;}.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e:hover{color: !important;background-color: !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}

Lees meer: Basiscursus lezen en begrijpen van jaarrekeningen (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Basiscursus lezen en begrijpen van jaarrekeningen
Getagd op: