Als een buitenlands samenwerkingsverband een eigen onderneming voor eigen rekening drijft en haar participanten alleen risico lopen over hun inleg, is dit samenwerkingsverband niet fiscaal transparant. De participanten mogen de verliezen van het samenwerkingsverband niet als hun verlies uit onderneming presenteren.

Lees meer: Beperkt risico voor participant maakt LLP zelfstandig (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Beperkt risico voor participant maakt LLP zelfstandig
Getagd op: