Het ministerie van Financiën is van plan om de BTW-teruggaaf bij oninbare vorderingen te versoepelen. Als een vergoeding, waarover eerder BTW is betaald, één jaar na opeisbaarheid niet is ontvangen, mag de ondernemer straks de eerder betaalde BTW in mindering brengen op zijn BTW-aangifte. De beoogde ingangsdatum van het conceptvoorstel is 1 januari 2017.

Lees meer: BTW eenvoudiger terug bij oninbare vordering (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Rendement

BTW eenvoudiger terug bij oninbare vordering
Getagd op: