Besluiten Vpb gewijzigd

Er zijn vier besluiten met betrekking tot de vennootschapsbelasting gewijzigd. Juridische afsplitsing Dit besluit bevat het beleid voor de juridische afsplitsing in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 27 januari 2015, BLKB2015/33M, Stcrt. 2015, 3135 . Gewijzigd is de regeling voor afsplitsingen

ECLI:NL:GHARL:2021:4158 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-04-2021, 20/00558

Rioolheffing. Gelijkheidsbeginsel. Voor ongelijke behandeling van gelijke gevallen bestaat een redelijke en objectieve rechtvaardiging. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4158&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Lees meer: ECLI:NL:GHARL:2021:4158 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-04-2021, 20/00558 (link opent nieuwe webpagina) Bron: Taxence