Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen

In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan 2021 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen die in dit voorstel zijn opgenomen. Het betreft de volgende voorstellen:  Aanpassen overgangsrecht levensloopregeling Verduidelijken berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Verduidelijken afdrachtvermindering S&O

Vastlopen in de NOW-procedure

Er zijn signalen van bedrijven die vastlopen in de NOW-procedure terwijl de regeling wel voor hen bestemd lijkt te zijn. Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen. Koolmees geeft aan dat hij signalen heeft ontvangen dat ondernemingen die een NOW-1 aanvraag hebben gedaan

ECLI:NL:GHSHE:2020:2692 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-08-2020, 18/00533 en 18/00536 tussenuitspraak

Tussenuitspraak. Art. 8:25 Awb. Weigering gemachtigde wegens ernstige bezwaren. Het hof is van oordeel dat het taalgebruik van gemachtigde structureel in strijd komt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke omgangsvormen. Geen strijd met art. 47 Handvest. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2692&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken