Werkgever, laat geen geld liggen!

Vanaf 2017 kunnen werkgevers in aanmerking komen voor loonkostensubsidies als zij mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden. Er zijn drie soorten tegemoetkomingen voor werkgevers. Het Lage-inkomensvoordeel, de Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, ook wel jeugd-LIV