Artikel 7:15, leden 2 en 4, van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 1, aanhef en letter b van het Besluit proceskosten bestuursrecht; WOZ-waarde woning. Vergoeding voor kosten van taxatierapport? Registratie in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is geen vereiste om een taxateur als deskundige aan te merken.

Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:753&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Lees meer: ECLI:NL:GHDHA:2021:753 Gerechtshof Den Haag, 15-04-2021, BK-20/00793 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

ECLI:NL:GHDHA:2021:753 Gerechtshof Den Haag, 15-04-2021, BK-20/00793
Getagd op: