Art. 16, lid 1, AWR. Art. 3.91 Wet IB 2001. Overdracht landbouwgrond in 2007 aan kinderen met terugverpachting van de grond aan moeder vormt een maatschappelijke ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Inspecteur inkomstenbelasting van de moeder pleegt ambtelijk verzuim door de overdrachts- en pachtcontracten in 2009 niet aan de inspecteur van de kinderen te zenden. Dit ambtelijk verzuim verhin…

Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:800&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Lees meer: ECLI:NL:GHDHA:2021:800 Gerechtshof Den Haag, 28-04-2021, BK-20/00522 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

ECLI:NL:GHDHA:2021:800 Gerechtshof Den Haag, 28-04-2021, BK-20/00522
Getagd op: