Overdrachtsbelasting. Wet BRV. Belanghebbende is beherend vennoot in een CV. In geschil is of bij belanghebbende sprake is een verkrijging van onroerende zaken is in de zin van artikel 2, lid 1, Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970.
Het hof oordeelt dat volgens de overgelegde akte van levering belanghebbende de onroerende zaken in eigendom heeft verkregen. Verder wijst het hof belanghebbe…

Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:1900&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Lees meer: ECLI:NL:GHSHE:2020:1900 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-06-2020, 19/00610 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

ECLI:NL:GHSHE:2020:1900 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-06-2020, 19/00610
Getagd op: