A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak over de vraag of afwaardering van een tbs-vordering terecht is geweigerd.

Belanghebbende heeft een vordering ter beschikking gesteld aan een vennootschap waarvan hij de helft van de aandelen houdt. In 2011 wenst hij de vordering af te waarderen met 25% van de nominale waarde op basis van een berekening van de ‘economische waarde’ van de ondernemi…

Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:867&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Lees meer: ECLI:NL:PHR:2020:867 Parket bij de Hoge Raad, 29-09-2020, 20/00599 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

ECLI:NL:PHR:2020:867 Parket bij de Hoge Raad, 29-09-2020, 20/00599
Getagd op: