Eiser maakt niet aannemelijk dat contante giften daadwerkelijk zijn gedaan. Verweerder maakt niet aannemelijk dat aan opzet of grove schuld van eiser te wijten is dat aanslagen tot een te laag bedrag zijn vastgesteld. Navorderingsaanslagen zijn terecht opgelegd, boetebeschikkingen worden vernietigd.

Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:3672&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Lees meer: ECLI:NL:RBDHA:2020:3672 Rechtbank Den Haag, 17-04-2020, AWB – 19 _ 5264, AWB – 19_5265 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

ECLI:NL:RBDHA:2020:3672 Rechtbank Den Haag, 17-04-2020, AWB – 19 _ 5264, AWB – 19_5265
Getagd op: