Stel een perceel kwalificeert als vermogensbestanddeel waarmee iemand resultaat uit overige werkzaamheden behaalt. Als tussen dat perceel en een ander perceel een onlosmakelijke samenhang bestaat, valt dat tweede perceel ook in het werkzaamheidsvermogen.

Lees meer: Ene perceel kan het andere in resultaatsvermogen trekken (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Ene perceel kan het andere in resultaatsvermogen trekken
Getagd op: