De staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief reageert op vragen naar aanleiding van het FD-artikel ‘Minder aanmelders nieuwe btw-vrijstelling kleine ondernemers’?

Uit de meest recente cijfers van de Belastingdienst blijkt dat 108.000 ondernemers zich actief hebben aangemeld voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020, en nog eens 32.000 per 1 april 2020. Dit laatste aantal ontwikkelt zich nog, nu de aanmeldtermijn loopt tot vier weken voorafgaand aan 1 april. De verwachting dat zo’n 169.000 btw-plichtige ondernemers gebruik zouden gaan maken van de nieuwe KOR. Pas begin 2021 kan vastgesteld worden of het aantal ondernemers dat gebruik wil maken van de nieuwe KOR al dan niet significant afwijkt van het eerder geschatte aantal.

Verrekenen

Volgens Vijlbrief is  de nieuwe KOR een administratieve vereenvoudiging, waarvoor de ondernemer zelf kan kiezen. Voor een aanpassing van de KOR ziet hij geen aanleiding. Dit laat onverlet dat ondernemers bijvoorbeeld niet kiezen voor de nieuwe KOR wanneer zij zakelijke klanten hebben die aan hen berekende btw kunnen verrekenen. Of wanneer zij niet op voorhand voor drie jaar willen kiezen voor een vrijstelling zonder recht op aftrek of als (startende) ondernemer grote investeringen voorzien. De btw daarover is alleen als voorbelasting aftrekbaar indien de ondernemer valt onder de reguliere btw-heffing. Zo kunnen er diverse redenen zijn waarom ondernemers (nog) niet kiezen voor de nieuwe KOR, ondanks de administratieve vereenvoudiging.   

Het niet weergeven van de btw op de factuur bij toepassing
van de KOR betekent dat de afnemer kennis krijgt van de beperkte jaaromzet van
de ondernemer. Dit aspect zal de ondernemer moeten afwegen tegen het
administratieve voordeel van de nieuwe KOR en kan reden zijn voor ondernemers
om ervoor te kiezen de KOR niet toe te passen. Een kleine ondernemer die de KOR
toepast, is overigens voor de btw niet verplicht een factuur uit te reiken voor
de goederenleveringen en diensten die hij in Nederland verricht.

De nieuwe KOR zal in de loop van 2021 geëvalueerd worden, zodra de volledige gegevens over het eerste jaar van inwerkingtreding (2020) beschikbaar zijn.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 11 februari 2020, nr. 2020-0000026309

Lees meer: Geen reden om KOR aan te passen (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Geen reden om KOR aan te passen
Getagd op: