De verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers worden kleiner. Vanaf 30 juli 2020 krijgen gedetacheerde Europese werknemers recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Ook gelden er nieuwe plichten voor werkgevers. Dit wordt geregeld in de herziene Detacheringsrichtlijn.

Door de nieuwe wetgeving krijgen gedetacheerde uitzendkrachten vanaf de eerste dag recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Ook krijgen gedetacheerde werknemers die langer dan 12 maanden in Nederland werken recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zij hebben dan recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao’s. Deze periode van 12 maanden kan verlengd worden tot 18 maanden wanneer de werkgever dit meldt.

Huisvesting

Ook wordt de zogenoemde harde kern van de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het minimumloon en regels voor vakantie, verlof, werk- en rusttijden uit de wet en uit algemeen verbindend verklaarde bepalingen van cao’s) uitgebreid met voorwaarden voor huisvesting en onkostenvergoedingen. Ook komen er nieuwe regels voor de vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn.

De rechten van werknemers uit de EU, EER en Zwitserland die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd, vloeien voort uit de Europese Detacheringsrichtlijn uit 1996. In 2018 zijn de EU-lidstaten overeengekomen om deze richtlijn aan te passen.

De herziene Detacheringsrichtlijn wordt onder meer geïmplementeerd in de WagwEU en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet Avv).

Meer informatie: Ministerie SZW, 30 juli 2020

Lees meer: Herziene Detacheringsrichtlijn voor gelijke rechten (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Herziene Detacheringsrichtlijn voor gelijke rechten
Getagd op: