Een werknemer krijgt geen bijtelling privégebruik voor een bestelauto als zijn werkgever hem verbiedt de bestelauto privé te gebruiken. Hiervoor is vereist dat de werkgever het verbod schriftelijk heeft vastgelegd, dit verbod bij de loonadministratie bewaart, toezicht houdt op de naleving en een passende sanctie oplegt bij overtreding van het verbod.

Lees meer: Kopie van Schriftelijke vastlegging verbod privégebruik noodzakelijk (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Kopie van Schriftelijke vastlegging verbod privégebruik noodzakelijk
Getagd op: