Het MKB wordt hard getroffen door de coronacrisis. Ondanks het brede pakket aan steunmaatregelen zullen veel dga’s hun bedrijfsstructuur moeten herstructureren om het hoofd boven water te houden. Dit is natuurlijk vervelend voor de dga en zijn onderneming, maar biedt tegelijkertijd advieskansen voor u als adviseur. 

Tijdens deze cursus besteden drs. Mark Robben en prof.dr.mr. Edwin Heithuis aandacht aan de fiscale reorganisatiefaciliteiten uit de diverse belastingwetten – aandelenfusie, bedrijfsfusie, splitsing, juridische fusie, fiscale eenheid en interne reorganisatievrijstelling – met name in het kader van de opbouw van een holdingstructuur. Helaas zijn die niet altijd goed op elkaar afgestemd. Regelmatig blijkt dat de ene belasting de andere belasting in de weg zit. En de doorslaggevende vraag bij elke fiscale reorganisatie is of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (nog) van toepassing is wanneer de dga overlijdt.

.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e{font-size:18px;color: !important;background-color:#0693e3 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-color: !important;border-style:none;border-radius:50px !important;}.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e:hover{color: !important;background-color: !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}

Lees meer: Masterclass Fiscaal reorganiseren in het MKB (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Masterclass Fiscaal reorganiseren in het MKB
Getagd op: