Innovatie is een veelomvattend begrip, dat zich uitstrekt van technologische hoogstandjes in gloednieuwe producten tot kleine doorontwikkelingen om een productieproces te moderniseren. Innovatie is nodig om ontwikkeling en welvaart te bevorderen. Ter ondersteuning daarvan zijn er meerdere fiscale stimuleringsmaatregelen door de Overheid in het leven geroepen. Een voorbeeld daarvan is de innovatiebox. Ondernemers die gebruik maken van de innovatiebox worden via een effectief lager tarief van de vennootschapsbelasting beloond voor succesvolle innovaties.

In het Belastingplan 2021 worden de wijzigingen verwacht rondom innovatiebox, waaronder verhoging effectief tarief van 7% naar 9%.

In deze masterclass behandelen we de achtergrond, werking en toepassing van de innovatiebox. Hierbij wordt in vogelvlucht stilgestaan bij de ontwikkeling van de regelgeving en wordt ingezoomd op de belangrijkste toegangstickets tot de innovatiebox. Tevens wordt de huidige regelgeving uitvoerig behandeld en wordt aan de hand van praktijksituaties het actuele beleid verduidelijkt.

Na deze masterclass weet de deelnemer wat de vernieuwde innovatiebox voor hem/haar kan betekenen en waar opgelet moet worden bij de toepassing ervan. Tevens heeft de deelnemer inzicht verkregen in de actuele ontwikkelingen uit de praktijk.

Leerdoelen

  • De deelnemer weet wat de vernieuwde innovatiebox regelgeving inhoudt;
  • De deelnemer kan de regelgeving in de praktijk toepassen;
  • De deelnemer weet welke actuele ontwikkelingen er op dit moment spelen.

Bij de cursus inbegrepen
Alle deelnemers ontvangen het NTFR Fiscaal Dossier 2018, Innovatiebox anno 2017 van Mr. Drs. B.J.H.M. Nuijten.

.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e{font-size:18px;color: !important;background-color:#0693e3 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-color: !important;border-style:none;border-radius:50px !important;}.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e:hover{color: !important;background-color: !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}

Lees meer: Masterclass Innovatiebox & WBSO (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Masterclass Innovatiebox & WBSO
Getagd op: