Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven op een bepaald moment het management en/of de werknemers willen prikkelen om extra te presteren en daarvoor een participatieplan willen introduceren. Komt er bijvoorbeeld een overname aan? Dienen specifieke werknemers de komende jaren aan de onderneming verbonden te blijven? Maar ook bij het werven van nieuwe werknemers worden werknemersparticipaties als aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde worden ingezet.

Tijdens deze masterclass komen in één dag de belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties aan bod. Daarbij gaan de docenten in op vragen als: wanneer kies je voor aandelen, opties, certificaten van aandelen, phantom shares, winstbewijzen, Stock Appreciation Rights of juist voor een winstafhankelijke bonus? Welke rechten en verplichtingen zijn hieraan voor de manager/werknemer verbonden? Wat kun je allemaal regelen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer voortijdig ontslagen wordt? Hoeveel belasting is er door de manager/werknemer verschuldigd en zijn de kosten van de gekozen participatie wel aftrekbaar voor de onderneming? Wat zijn overige relevante fiscale aspecten?

Tijdens de Masterclass Management- en werknemersparticipatie komen in één middag de belangrijkste juridische en fiscale aspecten van management- en werknemersparticipaties aan bod.

Onderwerpen

 • Overwegingen voor een management- en werknemersparticipatieplan;
 • Vormgeving management- en werknemersparticipaties met aandacht voor:
  • de vormen die wij in de praktijk vaak tegenkomen;
  • de rechten en verplichtingen van de participant per gekozen vorm;
  • aanvullende juridische bepalingen die in een participatieplan kunnen worden opgenomen (bijvoorbeeld leaver-bepalingen, drag/tag along-bepalingen, exit, verwatering, inverdienen van rechten (‘vesting’);
  • financiering;
 • Fiscale gevolgen van een participatieplan, met specifiek aandacht voor:
  • inkomstenbelasting (o.a. lucratief belang, box 2 en box 3);
  • loonbelasting;
  • vennootschapsbelasting; en
  • doorwerking naar overige fiscale regelingen.

Praktische informatie

Woensdag 10 juni 2020
09.30 uur – 17.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn
€ 595
Docenten: mr. Jan Willem Schenk en mr. Charissa Schutte

.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e{font-size:18px;color: !important;background-color:#ea2f27 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-color: !important;border-style:none;border-radius:50px !important;}.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e:hover{color: !important;background-color: !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}

Lees meer: Masterclass management- en werknemersparticipatie (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Masterclass management- en werknemersparticipatie
Getagd op: