De meldplicht voor grensoverschrijdende constructies voor intermediairs en belastingplichtigen gaat niet op 1 juli maar op 1 januari in , zonder daarbij af te doen aan de terugwerkende kracht. De informatie die geleverd moet worden gaat nog altijd terug tot 25 juni 2018. Dit laat staatssecretaris Vijlbrief weten in een brief aan de Tweede Kamer.

DAC6 verplicht belastingplichtigen en intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018. De Belastingdienst zal deze informatie vervolgens automatisch uitwisselen met de belastingautoriteiten van andere EU-lidstaten.

Omdat de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven groot zijn en de nieuwe maatregelen die met DAC-6 samenhangen veel extra werk betekenen, zijn er in de Raad de afgelopen tijd gesprekken gevoerd om de lidstaten de mogelijkheid te bieden om de administratieve verplichtingen die horen bij de meldplicht voor intermediairs en belastingplichtigen niet op 1 juli maar op 1 januari in te laten gaan, zonder daarbij af te doen aan de terugwerkende kracht. De informatie die geleverd moet worden gaat nog altijd terug tot 25 juni 2018.

Gezien het bovenstaande is Vijlbrief bereid belastingplichtigen en intermediairs een half jaar langer de tijd te geven alvorens tot melding moet worden overgegaan. Hierdoor is er sprake van een gelijk speelveld ten opzichte van het merendeel van de andere EU-lidstaten, en kunnen intermediairs beter voorbereid starten aan de meldplicht. Bovendien zijn praktisch alle lidstaten van plan om gebruik te maken van het geboden uitstel.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 26 juni 2020

PE-Pitstop Mandatory disclosure-richtlijn

Wat en wanneer moet gemeld worden? Wat betekent dit voor de cliënt? Welke impact heeft dit op de advisering van dga’s/vermogende particulieren? U hoort het op 5 oktober 2020 van drs. Mark Nieuweboer

.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e{font-size:18px;color: !important;background-color:#0693e3 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-color: !important;border-style:none;border-radius:50px !important;}.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e:hover{color: !important;background-color: !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}

Lees meer: Meldplicht verdachte constructies verschuift naar 1 januari 2021 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Meldplicht verdachte constructies verschuift naar 1 januari 2021
Getagd op: