Nederland heeft nog geen herstelplan voor het corona herstelfonds ingediend. Het vaststellen van het definitieve Nederlandse plan en het formeel indienen daarvan is aan een nieuw kabinet. Dit schrijft minister Blok als antwoord op Kamervragen over het bericht dat de Italiaanse maffia vat probeert te krijgen op de miljarden uit het corona Herstelfonds

Een besluit over het Nederlandse herstelplan biedt het nieuwe kabinet de mogelijkheid om hervormingen en investeringen die volgen uit de formatie mee te nemen. Het kabinet heeft opdracht gegeven tot een ambtelijke verkenning naar de mogelijke inhoud van een Nederlands herstelplan. Op dit moment vinden hierover verkennende gesprekken met de Commissie plaats. Het conceptplan zal voor indiening met de Kamer worden gedeeld. Vanwege de timing van de verkiezingen en de formatie zal Nederland geen plan indienen voor 30 april 2021. Het later indienen dan 30 april heeft geen gevolgen voor de omvang van het bedrag dat Nederland uit de RRF kan ontvangen. Om aanspraak te maken op de 13% voorfinanciering, dient het plan voor 31 december 2021 te zijn door de Raad te zijn goedgekeurd.

Bron: Beantwoording Kamervragen invloed maffia op budget voor coronaherstel, nr. BZDOC-727249465-21, ministerie Buitenlandse Zaken, 3 mei 2021

Online cursus staatssteun en Covid-19

Mede als gevolg van corona zijn de mogelijkheden om steun te verlenen sterk uitgebreid. Tijdens dit webinar krijgt u van Allard Knook en Skip van Duren antwoord op vragen die nu in de praktijk sterk leven, zoals:

  • Welke mogelijkheden om steun te verlenen zijn er?
  • Welke steun kan deze tijd worden gegeven om ondernemers en instellingen te steunen?
  • Welke steun kunt u als ondernemer of instelling aanvragen?

.advgbbtn-8a14049c-79da-40a0-b271-908d3845f006{font-size:18px;color: !important;background-color:#0693e3 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-color: !important;border-style:none;border-radius:50px !important;}.advgbbtn-8a14049c-79da-40a0-b271-908d3845f006:hover{color: !important;background-color: !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}

Lees meer: Nederlands herstelplan coronafonds aan volgend kabinet (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Nederlands herstelplan coronafonds aan volgend kabinet
Getagd op: