De Hoge Raad oordeelt dat een auto met een beetje transportschade maar met een lage kilometerstand voor de BPM kwalificeert als een nieuwe auto.

Deze zaak betreft de heffing van BPM voor een in 2016 in het Nederlandse kentekenregister geregistreerde auto die eerder vanuit Oostenrijk werd getransporteerd naar Nederland. Op het moment van registratie bedroeg de kilometerstand minder dan 22 kilometer. De auto is op 29 juli 2016 in Oostenrijk voor het eerst toegelaten tot de openbare weg. Tijdens het bedoelde transport naar Nederland heeft de auto schade opgelopen. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat sprake is van een nieuwe auto. De transportschade brengt volgens het hof niet mee dat sprake is van een gebruikte auto. Een afschrijving is niet aan de orde. Van schending van art. 110 van het VWEU is geen sprake, aldus het hof.

Kilometerstand zegt meer

In cassatie heeft belanghebbende evenmin succes. De Hoge Raad stelt dat de personenauto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks op de weg is gebruikt, als nieuw telt. Het werkelijke gebruik valt op te maken uit het aantal gereden kilometers van de auto. De aanwezigheid van transportschade is op zich geen bewijs dat die personenauto daadwerkelijk op de weg is gebruikt. De Hoge Raad verwerpt daarom de cassatieklachten.

Verdrag: art. 110 VWEU

Wet: art. 10 Wet BPM 1992

Bron: Hoge Raad 16 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1640, 19/03875

Lees meer: Nieuwe auto kan wel wat transportschade hebben (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Nieuwe auto kan wel wat transportschade hebben
Getagd op: