Op 25 juli 2018 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in werking getreden. Ook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -regelingen worden gewijzigd of vervangen. Door deze wijzigingen zijn er meer (rechts)personen die onder de Wwft-verplichtingen vallen.

Lees meer: Nieuwe wetgeving tegen witwassen (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Nieuwe wetgeving tegen witwassen
Getagd op: