De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs reageert op het wetsvoorstel beschikking Overgang van onderneming. Dit wetsvoorstel is erop gericht het proces rondom de toerekening van lasten en de vaststelling van de premie bij overgang van onderneming te verbeteren.

De Orde meent dat het wetsvoorstel een goede oplossing biedt voor de procedurele kant voor een uniforme rechtsgang bij discussies over de uitleg van het begrip gehele of gedeeltelijke overgang van onderneming. Het wetsvoorstel biedt echter geen inhoudelijke oplossing voor de reeds ontstane onduidelijkheid over het civielrechtelijke begrip overgang van onderneming en de toepassing in de fiscale en de sociale verzekeringswetten waar het begrip overgang van onderneming ook een rol speelt.

Uit het wetsvoorstel blijkt verder niet wat er voor de toepassing van deze wetgeving precies onder het begrip ‘onderneming’ moet worden verstaan. Een nadere definiëring of toegelicht hierop lijkt de Orde voor de praktijk zeer wenselijk.

Meer informatie: NOB, 26 juni 2020

Lees meer: NOB-reactie wetsvoorstel Overgang van onderneming (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

NOB-reactie wetsvoorstel Overgang van onderneming
Getagd op: