Het kabinet wil het mkb ondersteunen bij de invoering van de maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Het kabinet heeft samen met MKB-Nederland de afgelopen maanden in kaart gebracht wat de afspraken uit het Klimaatakkoord betekenen voor het mkb. Uit deze impacttoets blijkt dat het mkb een grote bijdrage kan en wil leveren aan de transitie, maar dat het mkb daarbij wel goede ondersteuning nodig heeft. Door de coronacrisis is het bovendien voor mkb ondernemers lastiger om op korte termijn te investeren in verduurzaming

Financiering

Een van de belangrijkste zorgen van ondernemers die willen verduurzamen is de financierbaarheid van de benodigde investeringen. De verduurzaming van hun gebouw of hun wagenpark vergt vaak aanzienlijke bedragen die ondernemers niet zomaar zelf op tafel kunnen leggen. En als zij die middelen wel kunnen vrijmaken, vragen de primaire bedrijfsactiviteiten minstens evenveel financiële aandacht.

“Hiermee past de minister zijn beleid aan en komt hij aan veel van onze zorgen tegemoet”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Voor lopende initiatieven gaat het ministerie kijken of ze kunnen helpen bij de financiering voor het mkb. Het gaat dan om Invest-NL waarin het doel klimaatfinanciering en de doelgroep mkb samenkomen. Ook wordt bezien of en hoe middelen in het kader van eventuele herstelfondsen hier bij passen. De verduurzaming in het mkb, waarvoor dertig jaar de tijd is, biedt op termijn ook bedrijfseconomische kansen. Voldoende financieringsmogelijkheden is dan een voorwaarde die moet worden ingevuld.

Verder gaat het ministerie ondernemers helpen beter inzicht te krijgen in wat het Klimaatakkoord van hen vraagt. Hiervoor wordt onder andere een digitale tool ontwikkeld die inzicht geeft in het specifieke handelingsperspectief van een ondernemer, zodat snel duidelijk is wat in zijn of haar situatie mogelijke en haalbare maatregelen zijn en welke ondersteuning daarbij door de overheid wordt geboden. Ook worden ondernemers met een mkb-voucher ondersteund bij het inwinnen van extern advies over het volledige potentieel aan CO2-reductiemaatregelen die haalbaar en verstandig zijn voor hun bedrijf.

Meer informatie: Ministerie EZK, 26 juni 2020

Lees meer: Ontzorgplan maatregelen Klimaatakkoord voor mkb (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Ontzorgplan maatregelen Klimaatakkoord voor mkb
Getagd op: