Accountants en belastingadviseurs zijn als poortwachters onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De naleving van de Wwft staat hoog op de politieke agenda en er wordt ook in toenemende mate bestuurs-, straf-, of tuchtrechtelijk handhavend opgetreden. Het is voor accountants en belastingadviseurs dan ook geen overbodige luxe goed op de hoogte te zijn van de huidige wettelijke eisen die voortvloeien uit de Wwft, onder meer op het gebied van risicoanalyse, cliëntenonderzoek (cliëntacceptatie en -continuatie), monitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. Er staat een aantal belangrijke wijzigingen van de Wwft op stapel, zoals het UBO-register en de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn. Niet alleen de Wwft is voor de invulling van de poortwachtersfunctie van belang. Voor accountants vloeien aanvullende (meld)verplichtingen voort uit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Nadere voorschriften Non Compliance with Laws and Regulations (NV NOCLAR). Bij samenwerking is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de verschillende eisen en valkuilen bij samenwerking.

Leerdoel
Het doel van deze training is u inzicht te geven van de belangrijkste wettelijke eisen uit de Wwft die gelden voor accountants en belastingadviseurs. Daarnaast beschikt u over kennis van de belangrijkste andere poortwachtersregelgeving voor belastingadviseurs en accountants, zoals de (fraude)meldverplichtingen die voortvloeien uit de Wet toezicht accountantsorganisaties en de NV NOCLAR.

Onderwerpen

● Algemene inleiding Wwft: achtergronden, reikwijdte & actuele ontwikkelingen
● Risicomanagement
● Risico gebaseerd cliëntenonderzoek
● Monitoring
● Melding ongebruikelijk transacties
● Overzicht van andere poortwachtersverplichtingen (o.a. NV NOCLAR)
● Casuïstiek

Praktische informatie

Woensdag 8 april 2020
15.30 uur – 18.45 uur
Hotel van der Valk – Breukelen
€ 295
Docent: mr. Annemarije Schoonbeek

.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e{font-size:18px;color: !important;background-color:#ea2f27 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-color: !important;border-style:none;border-radius:50px !important;}.advgbbtn-530cea73-e59d-47d9-bec0-a79a4a14d51e:hover{color: !important;background-color: !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}

Lees meer: PE-Pitstop Wwft & meldverplichtingen beroepsgroepen (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

PE-Pitstop Wwft & meldverplichtingen beroepsgroepen
Getagd op: