Staatssecretaris Keijzer heeft de Eerste en Tweede Kamer de toetsingskaders gestuurd van de risicoregelingen Rijksoverheid over de regelingen Garantie Ondernemingsfinanciering corona, Klein Krediet corona en corona overbruggingskredieten Qredits.

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) is verruimd. Via deze regeling kunnen banken een staatsgarantie krijgen. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om aan Nederlandse bedrijven geld te lenen.
De Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) wordt verlengd. Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk kleine ondernemingen te bereiken die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsbehoeftes hebben. Deze groep ondernemingen komt normaal gesproken niet of nauwelijks in aanmerking voor kredietfinanciering.
Om starters en kleine ondernemers te voorzien van overbruggingskredieten heeft het kabinet corona overbruggingskredieten via Qredits (Stichting voor microfinanciering) tot stand gebracht. Deze regeling is opgehoogd.

Bron: Kamerbrief risicoregelingen inzake corona en ondernemers, nr. DGBI/21099189, Ministerie EZK, 30 april 2021

Lees meer: Risicoregelingen corona en ondernemers (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Risicoregelingen corona en ondernemers
Getagd op: