Tijdens de schorsing van het kenteken mag geen gebruik worden gemaakt van de openbare weg. Voor de apk-keuring wordt een uitzondering gemaakt mits met bescheiden kan worden aangetoond dat er een afspraak is gemaakt voor die keuring.

Lees meer: Strikte eisen voor vrijstelling wegens apk-keuring (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Strikte eisen voor vrijstelling wegens apk-keuring
Getagd op: