Nieuwe rekenregels per 1 januari 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nieuwe rekenregels gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen