Hoe bereken je de verrekening van schenkbelasting bij toepassing van de 180-dagenregeling. Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik legt dit in de nieuwe Tax Talks e-learning uit. Houd hierbij twee grenzen in acht.

Als iemand van een Nederlander een schenking ontvangt en de schenker binnen 180 dagen na deze schenking overlijdt, treedt een wetsfictie in werking. Als gevolg van deze zogeheten 180-dagenregeling doet de fiscus alsof het geschonken bedrag krachtens erfrecht is ontvangen. Schuurman wijst overigens op een belangrijke uitzondering. Is bij een schenking ten behoeve van een eigen woning een beroep gedaan op de bijzondere verhoogde vrijstelling? Dan blijft de 180-dagenregeling buiten beschouwing.

Achtergrond 180-dagenregeling

Schuurman verklaart dat de 180-dagenregeling een anti-misbruikregeling is. De wetgever wil voorkomen dat een erflater vlak vóór zijn overlijden bedragen schenkt aan zijn erfgenamen om zo een tariefvoordeel te bereiken. Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat de begunstigde dubbele belasting betaalt. Daarom mag hij de schenk- en/of overdrachtsbelasting die hij over de schenking heeft betaald, verrekenen met de verschuldigde erfbelasting. Over de manier waarop men het te verrekenen bedrag berekent, bestaat de nodige discussie.

Berekening verrekening

Stel dat iemand in één kalenderjaar twee schenkingen doet aan dezelfde persoon. Alleen de tweede schenking vindt plaats binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker. In dat geval telt de inspecteur deze schenkingen bij elkaar op voor de berekening van de schenkbelasting. Maar voor de erfbelasting is alleen de tweede schenking een fictieve erfrechtelijke verkrijging. Bij de berekening van de verschuldigde schenkbelasting moet een evenredige toerekening van de vrijstelling schenkbelasting en tariefschijven plaatsvinden. Schuurman constateert dat voor de verrekening twee grenzen gelden. Het te verrekenen bedrag is het laagste van de volgende twee bedragen:

  • het evenredige bedrag aan schenkbelasting dat is toe te rekenen aan de schenking binnen 180 dagen voor overlijden; of
  • het evenredige bedrag aan erfbelasting dat is toe te rekenen aan de fictieve verkrijging.

Wet: art. 12 en 27 SW 1956

Meer weten?

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. Wekelijks (40x per jaar) wordt een webinar of e-learning beschikbaar gesteld die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Bent u nog geen abonnee? Neem dan nu een kennismakingsabonnement voor slechts € 95. 

Lees meer: Verreken schenkbelasting bij 180-dagenregeling (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Verreken schenkbelasting bij 180-dagenregeling
Getagd op: