Er komt een vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren. Dit volgt op de uitkomsten uit het WODC-rapport ‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’.

Dit rapport gaat in op de werkwijze en het verdienmodel van de no cure no pay-bedrijven die bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Het doel van het vervolgtraject is om samen te komen tot passende oplossingen. Hierbij worden ook andere partijen, zoals de Waarderingskamer en diverse stakeholders, betrokken.

Aantal bezwaren via no cure no pay bedrijven neemt toe

Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking via deze no cure no pay bedrijven toeneemt. Het gevolg is dat gemeenten die deze bezwaren behandelen te maken hebben met een stijging van de proceskostenvergoedingen en uitvoeringskosten. Het WODC-rapport dat op 12 februari aan de Tweede Kamer is aangeboden, laat zien dat er sterke verschillen bestaan tussen bedrijven die zich bezighouden met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Er is daarom behoefte om nog iets dieper te bekijken wat er aan de hand is. Ook wordt onderzocht welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om hun WOZ-processen te optimaliseren.

Bron: Ministerie van Financien, 3 mei 2021

Lees meer: Vervolgonderzoek naar no cure no pay-bedrijven WOZ (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Vervolgonderzoek naar no cure no pay-bedrijven WOZ
Getagd op: