Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 3 juli 2020 de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR 

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak NTFR-nr.
19/01430 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 februari 2019, nrs. 18/00128 en 18/00129
ECLI:NL:GHARL:2019:1015 Betalingen uit hoofde van borgstelling/cessie voor stichting niet aftrekbaar
2019/599

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting 

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak NTFR-nr.
19/00287 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 december 2018, nrs. 17/00106 en 17/00107
ECLI:NL:GHSHE:2018:5164 Omkering bewijslast voor autohandelaar; redelijke schatting II
2019/873
19/00488 Gerechtshof Amsterdam 20 december 2018, nr. 17/00333
ECLI:NL:GHAMS:2018:4893 Ingebrekestelling prematuur omdat de inspecteur de beslistermijn tijdig had verdaagd
2019/335
19/03913 Gerechtshof Amsterdam 11 juli 2019, nr. 18/00576
ECLI:NL:GHAMS:2019:2425 Verzoek om herziening van twintig jaar oude uitspraak wordt afgewezen
2019/2066
19/03998 Gerechtshof Amsterdam 9 juli 2019, nrs. 18/00149 t/m 18/00152
ECLI:NL:GHAMS:2019:2423 Terechte navordering specifieke zorgkosten nu belanghebbende geen antwoord gaf op vragen inspecteur II
2019/2163
19/03999 Gerechtshof Amsterdam 9 juli 2019, nrs. 18/00145 t/m 18/00148
ECLI:NL:GHAMS:2019:2422 Terechte navordering specifieke zorgkosten nu belanghebbende geen antwoord gaf op vragen inspecteur I
2019/2162
19/04290 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 augustus 2019, nr. 19/00001
ECLI:NL:GHARL:2019:6529 Belanghebbende is terecht aansprakelijk gesteld voor belastingschulden omdat melding betalingsonmacht niet tijdig heeft plaatsgevonden
2019/2243
19/04959 Rechtbank Noord-Holland 28 augustus 2019, nr. HAA 18/5462 IB/PVV ES01
ECLI:NL:RBNHO:2019:9828 Rechtbank heeft zich terecht onbevoegd verklaard bij verzoek om schadevergoeding; verzet ongegrond
2020/135
19/05582 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 oktober 2019, nr. 18/01225
ECLI:NL:GHARL:2019:9132 Ontvangen PGB-vergoedingen terecht tot het inkomen gerekend; hoorplicht niet geschonden
2019/2739
20/00835 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 januari 2020, nr. BRE 19/1619
ECLI:NL:RBZWB:2020:281 Bij een kennelijk niet-ontvankelijk beroep geen verplichting tot horen belanghebbende
2020/456
20/00984 Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2020, nr. 18/00645
ECLI:NL:GHAMS:2020:147 Rechtbank past onjuiste bewijslastverdeling toe in WOZ-zaak
2020/568

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd 

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak
19/00393 Rechtbank Zeeland-West-Brabant nr. BRE 17/6458
19/00632 Gerechtshof Den Haag nr. 18/00746
19/00912 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019, nr. 16/00448
19/01429 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 februari 2019, nrs. 18/00130 en 18/00131
20/00016 Rechtbank Gelderland 22 november 2019, nr. AWB 19/1829
20/00043 Gerechtshof Den Haag 15 november 2019, nr. BK-19/00321
20/00063 Centrale Raad van Beroep 28 november 2019, nrs. 18/2073 en 18/2074, ECLI:NL:CRVB:2019:3792
20/00078 Rechtbank Noord-Holland 29 november 2019, nr. HAA 19/1310 V
20/00125 Rechtbank Noord-Nederland 24 december 2019, nr. LEE 19/1255 V
20/00436 Rechtbank Zeeland-West-Brabant nr. 18/4254

Lees meer: Vooraankondiging arresten Hoge Raad 3 juli 2020 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Vooraankondiging arresten Hoge Raad 3 juli 2020
Getagd op: