Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 7 mei 2021 de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Bekijk hier  het kennismakingsabonnement van drie maanden.

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR 

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak NTFR-nr.
19/02610 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2019, nr. 18/00102
ECLI:NL:GHSHE:2019:1581 Parkeren bij attractiepark betreft bijkomende prestatie; verlaagd tarief van toepassing
2019/2004
19/03063 Gerechtshof Den Haag 14 mei 2019, nrs. BK 18/00999 t/m 18/01002
ECLI:NL:GHDHA:2019:1157 In aftrek gebrachte voorbelasting ter zake van bond-broking-activiteiten terecht nageheven
2019/2086
19/03492 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 juni 2019, nrs. 18/00203 en 18/00204
ECLI:NL:GHSHE:2019:2155 Belanghebbende mag ook bij discrepantie met controlerapport uitgaan van op aanslag vermelde overtreding
2019/2985
19/03492 Conclusie A-G IJzerman 23 april 2020
ECLI:NL:PHR:2020:420 Beslissing hof dat vergrijpboete alleen ex art. 67f AWR is opgelegd en niet ook ex art. 10a AWR is volgens A-G IJzerman correct
2020/1607
20/02620 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 juli 2020, nrs. 19/00656 en 19/00657
ECLI:NL:GHSHE:2020:2249 Belanghebbende heeft geen recht op aftrek hypotheekrente restschuld
2020/2523

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting 

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak NTFR-nr.
20/00171 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019, nr. 18/01036
ECLI:NL:GHARL:2019:10724 Geen schenking tussen echtgenoten omdat bij aangaan huwelijk geen sprake was van een voltooide vermogensverschuiving
2020/185
20/00171 Conclusie A-G IJzerman 26 oktober 2020
ECLI:NL:PHR:2020:989 Geen schenking tussen echtgenoten omdat bij aangaan huwelijk geen sprake was van een voltooide vermogensverschuiving
2020/3425
20/01140 Gerechtshof Den Haag 7 februari 2020, nr. 19/00546
ECLI:NL:GHDHA:2020:500 Toename banksaldi en waarde beleggingsproducten niet verklaard en uitstelverzoeken terecht afgewezen
2020/915
20/01260 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 februari 2020, nr. 19/00267
ECLI:NL:GHSHE:2020:654 Geen terugwijzing ondanks onterechte niet-ontvankelijkverklaring
2020/865
20/01381 Gerechtshof Den Haag 6 maart 2020, nr. 20/00269
ECLI:NL:GHDHA:2020:429 Hof rangschikt onderneming in verpleegartikelen annex zorghulpmiddelen in sector 19. Grootwinkelbedrijf
2020/909
20/01381 Conclusie A-G Wattel 28 oktober 2020
ECLI:NL:PHR:2020:995 A-G concludeert over sectorindeling van onderneming in verpleegartikelen en zorghulpmiddelen
2020/3417
20/02592 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nr. 19/00462
ECLI:NL:GHARL:2020:5438 Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat houder van internetpokerspelen binnen de EU is gevestigd
2020/2301
20/03322 Gerechtshof Den Haag 14 juli 2020, nrs. BK-SGR 19/00708 en 19/00709
ECLI:NL:GHDHA:2020:1316 Belanghebbende maakt beroep op vertrouwensbeginsel niet aannemelijk
2020/2319
20/03360 Gerechtshof Amsterdam 6 oktober 2020, nrs. 19/01693 en 19/01694
ECLI:NL:GHAMS:2020:2648 Bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht niet-ontvankelijk verklaard
2020/3042
21/01009 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 december 2020, nr. 19/00555
ECLI:NL:GHSHE:2020:3744 Belanghebbende heeft geen recht op aftrek kosten extra gezinshulp
2021/405

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd 

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak
20/01495 Rechtbank Den Haag nr. 19/5356
20/02035 Hoge Raad der Nederlanden 26 juni 2020, nr. 19/05426
ECLI:NL:HR:2020:1135
20/03636 Gerechtshof Den Haag nr. 20/00351
21/00144 Rechtbank Gelderland nr. 20/1379

Lees meer: Vooraankondiging arresten Hoge Raad 7 mei 2021 (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Vooraankondiging arresten Hoge Raad 7 mei 2021
Getagd op: