De Tweede Kamerleden Snels (GL), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet Vpb in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag. Met dit wetsvoorstel beogen de initiatiefnemers uit te sluiten dat negatieve ontwikkelingen buiten het grondgebied van de EU/EER de Nederlandse belastingopbrengst nog langer raken.

Lees meer: Wetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Wetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling
Getagd op: